Hakkımızda

Kurumsal Danışmanlık

 

          Hepimiz biliyoruz ki uzun ve sağlıklı bir yaşam için doğru beslenme ilkelerini hayata geçirmek son derece önemli. Büyüklerimizden aldığımız mirası en iyi şekilde korumak, gelecek nesillere sağlıklı bir gen yapısı bırakmak şu an içinde bulunduğumuz koşulları ne kadar iyi değerlendirdiğimiz ile yakından ilişkilidir. Kişisel olarak yaşam tarzımızda yapacağımız iyileştirmeler son derece önemlidir ,fakat büyük bir çoğunluğumuzun günümüzün büyük bir bölümünü çalıştığımız iş ortamında geçirdiğimizi düşününce bu iyileştirmeyi sadece bireysel düzeyde sınırlamak yeterli olmamaktadır.

 


 

           Şirketlerin her zaman iyi birer takım oyuncusuna ihtiyacı olduğunu bilen insan kaynakları yetkilileri son zamanlarda üzerlerine düşen bu bilinçlenme çalışmalarında son derece etkin olmuşlardır.

 

            Çalışanlarına sağlıklı beslenmelerini sağlamak kadar, onlara bu bilinci kazandırmak için çeşitli konularda seminerler ve beslenme bilgilerini güncelleyecek programlara katılımları sağladığında; şirketler bunun sonucunu kısa vadede çalışma hevesi olan, motivasyonu artmış bir çalışan ile alırken, uzun vadede ise sağlık giderlerini azaltan bir şirket pozisyonuna geliyor.

 

            Araştırmalara göre, çalışanların yaptığı sağlık harcamalarının en az dörtte biri sağlıksız beslenme ve hareketsizlik sonucu oluşan, ancak düzeltilmesi mümkün sağlık risklerini kapsıyor. Bu düşünce ile hareket ederek sağlıklı beslenme eğitimlerine önem veren şirketlerin sağlık harcamalarını önemli oranda düşürdükleri gözlenmektedir.

 

            Tüm bu sebeplerden dolayı ‘ Kurumsal Beslenme Danışmanlığının’ da bireysel danışmanlık kadar önemli olduğuna inanan kurumlar; İş verimini arttırmak, sağlık harcamalarını düşürmek, kuruma bağlılığı artırmak, çalışanların konsantrasyonunu güçlendirerek iş potansiyelini yükseltmek, moral ve motivasyonu arttırarak bu yönde devamlılığı sağlamak ve rakiplerin önünde olmak için “Kurumsal Beslenme Danışmanlığı” hizmeti almaktadırlar.

 


 

            Kurumsal beslenme danışmanlığı kapsamında şirketin mutfak denetimi ve menü danışmanlığının yapılması, çalışanlarının beslenme bilgi seviyesinin arttırılması ve üst düzey yöneticilere yönelik sağlıklı yaşam programlarının geliştirilmesi bulunmaktadır.

 

            Amerika’da yapılan bir çalışmada, etkili bir wellness programı sayesinde işe gelinmeyen günlerin %20, kişi başı verimsizliğin %32 ve senelik ilaç harcamalarının %46 azaldığı ortaya konmuştur.

 

           Diyet Akademi olarak amacımız bu programları tanıtmak ve kurumlarda yaygınlaşmasını sağlamaktır. Türkiye ‘için yeni bir sektör olmasına rağmen, yakında tüm şirketlerin bu konuyu stratejik planları içine dahil edeceklerine inanıyoruz .